Thường trực HĐND tỉnh xem xét cho ý kiến vào một số nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh
 
HĐND - Ngày 27/11, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 11 (lần 2) xem xét một số nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 16, đồng chí Lò Văn Muôn, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có đồng chí Lê Thành Đô – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, UBMTTQVN tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thường binh và Xã hội; các đồng chí Phó Trưởng ban các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND.

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét 05 nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 16 như: Tờ trình và dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước của HĐND tỉnh Điện Biên; Báo cáo và dự thảo Nghị quyết kết quả giám sát “việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác giáo dục chuyên nghiệp và dạy nghề trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 – 2020”; Tờ trình và dự thảo nghị quyết về dự toán kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh năm 2021; Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020, chương trình hoạt động năm 2021 của Thường trực HĐND tỉnh; Báo cáo và dự thảo nghị quyết về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri đến sau kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh.

Phát biểu tại phiên họp các đại biểu cơ bản nhất trí, tán thành với nội dung dự thảo chuẩn bị cho kỳ họp HĐND tỉnh thứ 16; đồng thời tập trung thảo luận tham gia ý kiến vào các nội dung như: tham gia vào Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước của HĐND tỉnh Điện Biên, các ý kiến đề nghị xem xét hình thức ban hành, nội dung, phạm vi bí mật nhà nước (BMNN), phân loại BMNN, lĩnh vực ban hành, danh mục, phân loại BMNN,  phạm vi phân loại, một số ý kiến đề nghị cụ thể hoá các danh mục Bảo vệ BMNN của HĐND tỉnh vào quy chế để thuận lợi khi thực hiện…

Đối với Báo cáo và dự thảo nghị quyết kết quả giám sát “việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác giáo dục chuyên nghiệp và dạy nghề”, một số đại biểu đề nghị xem xét, điều chỉnh, bổ sung đánh giá về tồn tại hạn chế cho phù hợp với các kiến nghị; nghiên cứu việc sắp xếp các trường dạy nghề, trường chuyên nghiệp đảm bảo điều kiện thực tiễn của tỉnh, phù hợp với quy định của trung ương; việc đào tạo nghề cần gắn với nhu cầu thị trường lao động … 

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao ý kiến tham gia của các đại biểu; giao các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh nghiên cứu tiếp thu các ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp để hoàn thiện các nội dung trình kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh theo quy định.

Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa XIV, đã được điều chỉnh thời gian, dự kiến diễn ra trong 2,5 ngày (từ ngày 06-08/12/2020) và được phát thanh, truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Điện Biên./.

Lê Hùng