Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát chuyên đề tại h. Mường Nhé, tx. Mường Lay và Thanh tra tỉnh Điện Biên
 
HĐND - Từ ngày 04 đến ngày 07/5/2020, Tổ giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Giàng Thị Hoa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh (tổ trưởng tổ 2) đã đến làm việc tại huyện Mường Nhé, thị xã Mường Lay và Thanh tra tỉnh về “Việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân giai đoạn 2016 - 2020”.

Làm việc tại hai xã: Chung Chải, Leng Su Sìn và UBND huyện Mường nhé cho thấy: công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân cơ bản đã thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật. Từ năm 2016 đến tháng 2/2020, huyện Mường Nhé đã tiếp 172 lượt công dân; tiếp công dân của người đứng đầu định kỳ là 5 lượt, đột xuất 34 lượt; đã tiếp nhận 22 đơn khiếu nại, tố cáo. Bên cạnh đó, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo một số cơ quan, đơn vị còn một số hạn chế đó là: công tác tuyên truyền, tiếp dân ở cấp xã chưa được quan tâm đúng mức; thực hiện chế độ thông tin báo cáo trong công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và và giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa kịp thời, việc sắp xếp hồ sơ chưa khoa học; số liệu lượt tiếp công dân của huyện thống kê chưa chính xác…

Thị xã Mường Lay đã tiếp 32 lượt (44 người), trong đó, cấp thị tiếp 26 lượt (38 người); cấp xã tiếp thường xuyên 6 lượt (6 người). Đã tiếp nhận 116 đơn, trong đó, tố cáo 1 đơn; kiến nghị, phản ánh 115 đơn). Nội dung tiếp công dân chủ yêu phản ánh, kiến nghị việc thực hiện chế độ, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc Dự án thủy điện Sơn La… các kiến nghị, phản ánh của công dân đã được Ban tiếp công dân thị xã, lãnh đạo UBND các cấp hướng dẫn, giải thích, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của công dân. 100% đơn đã giải quyết xong. Bên cạnh kết quả đã đạt được, thị xã Mường lay còn những tồn tại, hạn chế đó là: công tác tuyên truyền các quy định về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo có lúc, có nơi chưa thường xuyên, chưa phù hợp với từng đối tượng…

Từ năm 2016 đến Quý I/2020 Thanh tra tỉnh tiếp thường xuyên 30 lượt công dân đến khiếu nại, kiến nghị phản ánh; không có đoàn đông người, không có vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài, trong kỳ đã thực hiện tiếp 12 lượt công dân. Tổng số đơn tiếp nhận 176 đơn, trong đó, đơn đủ điều kiện xử lý 69 đơn, đơn không đủ điều kiện 107. Tuy nhiên, trong số 69 đơn đủ điều kiện xử lý đều không thuộc thẩm quyền của Thanh tra tỉnh. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tiếp dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của ngành thanh tra tỉnh vẫn còn có hạn chế, đặc biệt tại một số huyện, ngành có nhiều đơn thư, nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền phát sinh, các vụ việc chủ yếu được giao cho cơ quan  thanh tra cùng cấp tham mưu giải quyết, song biên chế lực lượng công chức cơ quan thanh tra rất hạn chế dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong tiến độ thực hiện vụ việc, nhất là ở TP. Điện Biên Phủ và Sở Tài nguyên Môi trường.

Kết thúc các buổi giám sát, thay mặt đoàn giám sát, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Giàng Thị Hoa đã ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của các đơn vị trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đồng thời, đồng chí đề nghị huyện Mường Nhé, thị xã Mường Lay và Thanh tra tỉnh: rà soát lại toàn bộ nội dung, số liệu báo cáo, tổng hợp, đánh giá cụ thể tình hình, kết quả thực hiện. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, nhất là giữa các cơ quan chức năng trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện đồng bộ các giải pháp để giải quyết dứt điểm khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài. Bên cạnh đó, cần quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân và tham mưu cho việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật sâu rộng đến mọi người dân. Phải luôn xác định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng và thường xuyên của các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương, nếu được thực hiện tốt, chất lượng cao, sẽ tạo lòng tin cho nhân dân, góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự địa bàn.

Trong đợt giám sát, đồng chí Giàng Thị Hoa và các thành viên đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà và chia sẻ khó khăn, thiệt hại với một số gia đình bị thiệt hại nặng do lốc xoáy xảy ra vào ngày 18/4 trên địa bàn xã Chung Chải, Mường Nhé và xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay, động viên các gia đình cố gắng vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống, sản xuất./.

Tin, ảnh: Thu Hiền