Tin tức & sự kiện  

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp

Cập nhật ngày 16/10/2020

HĐND - Chiều ngày 15/10, sau ba ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, trách nhiệm, với tinh thần “đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - đổi mới - phát triển"; Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.


Đại hội đã thảo luận nhất trí thông qua các văn kiện, nghị quyết và tham gia ý kiến vào dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIV và đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức và trí tuệ của Đảng bộ.

Đại hội khẳng định những thành tựu to lớn, toàn diện sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Với tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn, nghiêm túc, nhìn thẳng vào những hạn chế, tồn tại, yếu kém, xác định nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiêm, Đại hội đã phân tích những thuận lợi, khó khăn, thách thức trong giai đoạn tới, đề ra phương hướng, các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể; từ đó khẳng định quyết tâm phát huy truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng và sức mạnh đoàn kết các dân tộc; cổ vũ toàn thể cán bộ, đảng viên, Nhân dân chung sức, đồng lòng, sáng tạo, hoàn thành thắng lợi mục tiêu “Quyết tâm đưa tỉnh Điện Biên phát triển nhanh và bền vững".

Đại hội đã dân chủ thảo luận, lựa chọn và bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, gồm 52 đồng chí (trong đó, bầu trực tiếp tại Đại hội 51 đồng chí, 01 đồng chí do Trung ương chỉ định), là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ tỉnh. Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh gồm 16 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết đại diện cho trí tuệ, nguyện vọng của toàn Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Điện Biên đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV đã đạt được sự thống nhất rất cao đối với các văn kiện, báo cáo chính trị, nghị quyết, cũng như nhân sự của Đại hội, nhất là những mục tiêu, phương hướng lớn trong nhiệm kỳ 2020-2025. Đó là điều kiện tiên quyết, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của Nhân dân trong quá trình triển khai, thực hiện nghị quyết; góp phần tạo động lực to lớn để tỉnh Điện Biên tiếp tục vươn lên, phát triển hơn nữa trong giai đoạn tới.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV tiếp tục cho chặng đường phát triển mới, với những yêu cầu của một tầm cao mới. Sự nghiệp phía trước còn rất nhiều khó khăn, thách thức; song chắc chắn Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân, các lực lượng vũ trang trong tỉnh với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh đổi mới toàn diện, tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; quyết tâm xây dựng tỉnh Điện Biên phát triển nhanh và bền vững”.

Phát biểu bế mạc Đại hội, thay mặt đoàn Chủ tịch đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng; nêu cao ý chí tự lực, tự cường, hăng hái thi đua học tập, lao động sáng tạo, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Lê Hùng

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Đại hội bầu 51 đồng chí vào BCH Đảng bộ tỉnh Điện Biên khoá XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Việc thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh phải hoàn thành chậm nhất 30/6/2021
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Giàng Thị Hoa dự Hội nghị công bố quyết định kiểm toán Chuyên đề công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản tỉnh Điện Biên năm 2019
Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Điện Biên kỷ niệm 15 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng III
Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V, giai đoạn 2020 - 2025 thành công tốt đẹp
Đoàn ĐBQH tỉnh khảo sát tình hình thực hiện phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh
Tuần Giáo: Cần quan tâm, thực hiện tốt chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân ưu tú
Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện công tác bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc tại xã Chiêng Sơ, huyện Điện Biên Đông
Việc chuyển đổi đất rừng sản xuất sang đất rừng phòng hộ cần được xem xét, đảm bảo quy định của pháp luật