Tin tức & sự kiện  

Cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh

Cập nhật ngày 11/06/2019

HĐND- Tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách đối với dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2014 – 2018”, sáng 06/6, tại trụ sở HĐND tỉnh, đoàn giám sát HĐND tỉnh tiến hành làm việc với UBND tỉnh, các sở, ban ngành liên quan. Đồng chí Lê Trọng Khôi, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.


Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát HĐND tỉnh đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành làm rõ một số hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện chính sách như: Tiến độ giải ngân và thực hiện một số dự án đầu tư cơ sở hạ tầng chậm so với kế hoạch; chất lượng một số hạng mục công trình còn thấp. Một số Dự án hỗ trợ sản xuất chưa đạt hiệu quả hoặc có hiệu quả nhưng không được duy trì và nhân rộng. Kết quả giải quyết việc làm mới sau đào tạo tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh chưa cao; phần lớn học viên sau đào tạo chưa phát huy được kiến thức trong sản xuất, chỉ áp dụng được một số hiểu biết trong phòng, trị bệnh cho cây trồng, vật nuôi nhỏ lẻ theo hộ gia đình; việc làm mới thông qua xuất khẩu lao động đạt thấp. Một số chương trình tín dụng triển khai chậm. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hoạt động tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước tại một số sở, ngành, đoàn thể, chính quyền hiệu quả chưa cao. Hoạt động phối hợp của một số cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện một số chương trình, dự án, chính sách thiếu chặt chẽ; việc kiểm tra, giám sát đôi khi thiếu hiệu quả nên nhiều vướng mắc phát sinh chưa kịp thời tham mưu, xử lý, nhất là ở cấp cơ sở. Việc triển khai Đề án "phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào dân tộc Cống tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2011- 2020" còn có những bất cập, một số nội dung thực hiện không đúng dự án phê duyệt...

Bên cạnh đó, đoàn giám sát cũng ghi nhận những kết quả đạt được trong quá trình triển khai thực chính sách đối với dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2014 – 2018, cụ thể như: tỷ lệ hộ nghèo năm 2018 giảm còn 37,08%; chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đến hết năm 2018, toàn tỉnh có 22 xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn, đạt gần 70% mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra. Xây dựng nông thôn mới đã song hành, gắn kết cùng chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững nên diện mạo nông thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới của tỉnh có những chuyển biến tích cực. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm; chính sách tín dụng được thực hiện tương đối đảm bảo, phát huy hiệu quả nguồn ngân sách đầu tư của Nhà nước. Việc triển khai và thực hiện các chính sách trong lĩnh vực y tế, giáo dục, đào tạo, phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đối với đồng bào dân tộc thiểu số được đặc biệt quan tâm. Chất lượng nguồn nhân lực trong đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng được nâng lên, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Cơ sở hạ tầng, đời sống vật chất, tinh thần đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người được quan tâm đầu tư, chất lượng dân số được nâng lên, giá trị văn hóa dân tộc được bảo tồn.

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trọng Khôi đề nghị UBND tỉnh tiếp tục kiến nghị với Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương bố trí đủ, kịp thời nguồn vốn để thực hiện các chương trình, dự án đã phê duyệt; chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp trong quá trình triển khai các chương trình, dự án, chính sách dân tộc; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phát hiện sai phạm và xử lý sai phạm. Đối với những hạn chế đã nêu, đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành có liên quan xác định trách nhiệm và có giải pháp phù hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách đối với dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Đồng thời ghi nhận những kiến nghị của UBND tỉnh, các cấp, các ngành, giao Ban Dân tộc HĐND tỉnh tiếp thu, hoàn thiện Báo cáo của đoàn giám sát trình HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất./.

Nguyễn Dung

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Bộ trưởng bộ giao thông vận tải Trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội
Thường trực HĐND huyện Tủa Chùa tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND 2 cấp huyện - xã lần thứ 3, nhiệm kỳ 2016-2021
Phiên chất vấn và trả lời chất vấn
Thường trực HĐND tỉnh họp xem xét các nội dung, chương trình kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh, Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2020
Cần đẩy nhanh tiến độ dự án đầu tư cho đồng bào dân tộc Cống tại bản Púng Bon, Si Văn, xã Pa Thơm
Tỉnh Điện Biên Tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
Hội thảo Lịch sử lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên giai đoạn 1949 - 2019
Quốc hội thảo luận về KT-XH và ngân sách nhà nước
Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
Điện Biên Đông cần tiếp tục triển khai thực hiện phát triển chăn nuôi trên địa bàn