Thường trực HĐND tỉnh  

THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XIV

Cập nhật ngày 16/08/2016

CHỦ TỊCH HĐND TỈNH: LÒ VĂN MUÔN


 

 

Họ tên: Lò Văn Muôn

Ngày, tháng năm sinh: 03/4/1961

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Noong Luống, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Dân tộc: Thái

Tôn giáo: Không

Chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên

Nơi làm việc: Văn phòng Tỉnh ủy tỉnh Điện Biên

Ngày vào Đảng: 14/8/1990

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, chuyên ngành Cơ khí chế tạo máy

Học hàm, học vị: Không

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XIV
THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XIV
THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XIV
THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XIV
THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XIV
THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XIV
THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XIV