Thường trực HĐND tỉnh  

THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XIV

Cập nhật ngày 16/08/2016

PHÓ CHỦ TỊCH HĐND TỈNH: GIÀNG THỊ HOA


 

Họ tên: Giàng Thị Hoa

Ngày, tháng năm sinh: 06/11/1965

Giới tính: Nữ

Quê quán: Xã Phình Sáng, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên

Dân tộc: Mông

Tôn giáo: Không

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên

Nơi làm việc:  Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên

Ngày vào Đảng: 14/7/1989

Trình độ  chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Luật. Đại học Kinh tế

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

Trình độ  lý luận chính trị: Cao cấp

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XIV
THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XIV
THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XIV
THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XIV
THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XIV
THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XIV