Thường trực HĐND tỉnh  

THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XIV

Cập nhật ngày 16/08/2016

PHÓ CHỦ TỊCH HĐND TỈNH: LÒ VĂN PHƯƠNG


 

       Họ tên: Lò Văn Phương

       Ngày, tháng năm sinh: 24/7/1967

       Giới tính: Nam

       Quê quán: Xã Sam Mứn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

       Dân tộc: Thái

       Tôn giáo: Không

       Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên

       Nơi làm việc: Hội đồng nhân dân  tỉnh Điện Biên

       Ngày vào Đảng: 19/3/1994

       Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Kinh tế quốc dân, chuyên ngành Ngân hàng

       Học hàm, học vị: Không

       Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XIV
THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XIV
THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XIV
THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XIV
THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XIV