Thường trực HĐND tỉnh  

THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XIV

Cập nhật ngày 16/08/2016

PHÓ CHỦ TỊCH HĐND TỈNH: LÊ TRỌNG KHÔI


Họ tên: Lê Trọng Khôi

Ngày, tháng năm sinh: 07/6/1963

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên 

Nơi làm việc: Văn Phòng HĐND tỉnh Điện Biên

Ngày vào Đảng: 28/4/1990

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Thủy lợi, chuyên ngành Thi công công trình; Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, chuyên ngành Chính trị 

Học hàm, học vị: Không

Trình độ  lý luận chính trị: Cử nhân

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XIV
THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XIV
THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XIV
THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XIV
THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XIV