Thường trực HĐND tỉnh  

THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XIV

Cập nhật ngày 16/08/2016

ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH: NGUYỄN VĂN HƯNG


 

       Họ tên: Nguyễn Văn Hưng

       Ngày, tháng năm sinh: 20/8/1980

       Giới tính: Nam

        Quê quán: Xã Hoa Nam, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

        Dân tộc: Kinh

        Tôn giáo: Không

        Chức vụ: Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên

        Nơi làm việc: Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên

        Ngày vào Đảng: 07/9/2009

        Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Học viện Tài chính, chuyên ngành Tài chính Ngân hàng

        Học hàm, học vị: Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế

        Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XIV
THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XIV
THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XIV
THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XIV