Thường trực HĐND tỉnh  

THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XIV

Cập nhật ngày 16/08/2016

ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH: VÙI VĂN NGUYỆN


 

 

Họ tên: Vùi Văn Nguyện

Ngày, tháng năm sinh: 06/7/1968

Giới tính: Nam

Quê quán: Thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

Dân tộc: Nhắng

Tôn giáo: Không

Chức vụ: Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; Trưởng Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh

Nơi làm việc:  Văn phòng HĐND tỉnh Điện Biên

Ngày vào Đảng: 02/01/1998

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Học viện Ngân hàng, chuyên ngành Tài chính tín dụng

Học hàm, học vị: Thạc sỹ, chuyên ngành Kinh doanh và quản lý tài chính ngân hàng

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XIV
THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XIV
THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XIV
THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XIV