Thường trực HĐND tỉnh  

THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XIV

Cập nhật ngày 16/08/2016

ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH: NHỮ VĂN QUẢNG


 

 

Họ tên: Nhữ Văn Quảng

Ngày, tháng năm sinh: 23/02/1962

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Hồng Quang, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Chức vụ: Ủy viên thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh

Nơi làm việc: Văn phòng HĐND tỉnh Điện Biên

Ngày vào Đảng: 16/8/1994

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Sư phạm, chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn

Học hàm, học vị: Không

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

 

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XIV
THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XIV
THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XIV