Thường trực HĐND tỉnh  

THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XIV

Cập nhật ngày 16/08/2016

ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH: PHẠM BA LUNG


 

Họ tên: Phạm Bá Lung

Ngày, tháng năm sinh: 17/7/1961

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Thượng Hiền, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Chức vụ: Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Điện Biên, Ủy viên Thường Trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh

Nơi làm việc: Ban Nội chính Tỉnh ủy  Điện Biên

Ngày vào Đảng : 18/5/1984

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Học viện Chính trị Quân sự, chuyên ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước

Học hàm, học vị: Không

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XIV
THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XIV