Thường trực HĐND tỉnh  

THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XIV

Cập nhật ngày 16/08/2016

ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH: VỪ THỊ LIÊN


 

 

Ngày, tháng năm sinh:  15/9/1967

Giới tính: Nữ

Quê quán: Xã Lao Xả Phình, huyện  Tủa Chùa,  tỉnh Điện Biên

Dân tộc: Mông

Tôn giáo: Không

Chức vụ: Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh Điện Biên

Nơi làm việc:  Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh Điện Biên

Ngày vào Đảng: 10/3/1997

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Sư phạm Hà Nội, chuyên ngành Quản lý giáo dục

Học hàm, học vị:  Không

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XIV