Thường trực HĐND tỉnh  

THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XIV

Cập nhật ngày 16/08/2016

ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH: LÊ HOÀI NAM


 

Ngày, tháng năm sinh: 02/7/1972

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Chức vụ: Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên

Nơi làm việc:  Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên

Ngày vào Đảng: 07/01/2000

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Luật Hà Nội

Học hàm, học vị: Không

Trình độ lý luận chính trị: Cao Cấp

 
    Print

[ ]

Tin liên quan